Projekbeskrivelse

Måltidssituationen er en udfordret tid på dagen på plejehjem. De forskellige beboere har forskellige behov, så hvordan imødekommer man dem? En dement, der pludselig rejser sig og går, en kræsen mand, der er vant til sin nu afdøde kones gode mad og to beboere, der bare ikke kan li´ hinandens selskab?

I samarbejde med Københavns Madhus løste ALERT en opgave, der handlede om, hvordan man som plejehjemsmedarbejder skaber optimale omstændigheder for det gode måltid for plejehjemmets ældre. Forløbet henvendte sig til alle ansatte på plejehjemmet Sølund på Nørrebro og bestod af 8 ens kursusforløb, der strakte sig over et ½ år

Københavns Madhus stod for det samlede kursusforløb, der havde fokus på det gode måltid både mht. ernæring, anretning og værtskab. ALERT satte med skuespillere krop og handling på det relationelle i værtsopgaven. På den måde fik plejepersonalet en ny og anderledes oplevelse af de måltidsforløb de dagligt er del af og dermed også på deres egen rolle og ageren

Vi løste opgaven bl.a. på baggrund af  research Deloitte har foretaget rundt omkring i landet på både plejehjem og hjemme hos ældre borgere. Vi lagde ud med at spille en i forvejen forberedt måltidssituation, der skulle kortlægge, hvordan samarbejdet mellem plejere kan spænde ben for det gode måltid. Vi lod de ansatte spejle sig i situationen og folde dens perspektiver ud, inden de bød ind med løsningsforslag. Efterfølgende bad vi dem fortælle deres egne dilemmaer, som vi så spillede i udvalg og arbejdede med på samme måde….

Besøg Københavns Madhus´ hjemmeside

Spændende at se vores hverdag som teater og få lov til at prøve nogle løsninger af. Det var meget sjovt og lærerigt!

SOSU-assistent, Plejehjemmet Sølund

udbyttet – feedback fra de ansatte

Aftenvagterne udtaler, at efter de havde været på kursus med Københavns Madhus og ALERT var de blevet bedre til at blive siddende ved bordene sammen med de ældre i længere tid under aftensmaden i stedet for at gå ud og hjælpe deres kollegaer med at blive færdige med det praktiske i køkkenet, så de kunne få vagten overstået og komme hjem. Personalet er blevet mere bevidste om, at de skal være nærværende i forhold til de ældre og ikke i forhold til de praktiske opgaver som måltidet består af.
De ældre spiser mere og bliver siddende længere og hygger, snakker og griner efter at man er gået over til at stille fade på bordene frem for tallerkenservering, så de ældre kan blive mere selvhjulpne – og dertil kommer og fortæller personalet, at det bare er blevet så meget hyggeligere og de er så glade – f.eks. smider de meget mindre mad ud – så det må jo blive spist meget mere efter tallerkenserveringer er afskaffet.