Projekbeskrivelse

Gefion Gymnasium afholdt et sommeruniversitet, hvor ALERT blev inviteret til på baggrund af interviews med lærere, elever og studievejleder at fokusere på både elev/lærer- og lærer/lærerrelationen og i sidstnævntes tilfælde også hvilken betydning, den har for eleverne.

I to manuskriptbaserede spil illustrerede skuespillerne de dilemmaer, man ønskede at stille skarpt på (samt nogle andre, der var dukket op under de interviews, vi havde med både rektor, lærere, elever og studievejleder).

Under de to spil fik lærerne kortlagt, hvilke dilemmaer de så, der var i spil og fik mulighed for at komme med løsningsforslag, der så blev afprøvet.

Hvordan forholder man sig til en kollega, der er presset og har svært ved at “lege med”, når der skal findes nye løsninger?

Hvem opdager en lærers praksis, når døren til klasselokalet er lukket og eleverne ikke formår at kommunikere med ham?

Og hvem opdager en elev, der overvejer at stoppe med sin uddannelse?

Læringen fra spillene blev efterfølgende konkretiseret til potentielle udviklingsveje, som lærerne kunne arbejde videre med.

I formåede at balancere fornemt mellem det morsomme og det alvorlige.
Rektor, Gefion Gymnasium
Situationerne var naturligvis karikerede, men genkendelige.
Rektor, Gefion Gymnasium
At der også var tilsat humor og sjov og ballade gjorde ikke oplevelsen mindre – en herlig og lærerig eftermiddag, tak for det!
Gymnasielærer, Gefion Gymnasium
En dagligdag med både glæder og konflikter, alt sat på spidsen i forumteatret, så vi kunne genkende os selv og både lære og reflektere.
Gymnasielærer, Gefion Gymnasium

Gefion Gymnasiums rektor om samarbejdet med ALERT

ALERT og Adam Løwert fik med to meget rammende cases sat spot på, hvad der sker, når samarbejdet knager. Hvordan tackler vi relationen til elever, der ikke trives? Hvordan skaber vi et ordentligt kollegialt samarbejde? Casene var meget velforberedte, og gennem skuespillernes meget troværdige spil af genkendelige situationer fik deltagerne mulighed for at byde ind med løsninger på svære samtaler og fastlåste situationer. Det var der rigtig mange, der gjorde og med stort engagement.

Det var fantastisk at kunne mærke en situation/konflikt i stedet for at forholde sig teoretisk til den. Det satte meget refleksion i gang hos deltagerne og har skabt grobund for forandrede mønstre i samarbejdet med elever og kolleger.

Birgitte Vedersø, rektor Gefion Gymnasium

Uddrag fra manuskript 1

Gymnasielæreren Henriette:
Der er jo rig mulighed for at få skabt noget innovativt…

Gymnasielæreren Jette:
Noget innovativt? Vi behøver jo ikke at bruge mere tid end højst nødvendigt på det her!

Uddrag fra manuskript 2

Gymnasielæreren Carsten:
Jeg orker simpelthen ikke mere at se jer sidde på Facebook i mine timer!

Eleven Kirstine:
Jeg sidder ikke på Facebook – jeg tager noter!