Projekbeskrivelse

Produktionsskolerne har gradvist fået en større og større rolle i forhold til at tilbyde unge, der ikke har fundet en plads i uddannelsessystemet, en mulighed for at finde en vej. Men de unge er i høj grad udfordrede af dårlige opvækstbetingelser, stoffer, tidligere skoleproblemer m.m. Hvordan går man til den opgave som produktionsskolelærer?

Gruppen af unge, der kommer på en produktionsskole har sjældent en god oplevelse med at lære noget og det er under de omstændigheder, skolernes lærere arbejder. Lærerne er ildsjæle, der virkelig gør en forskel. Med vidt forskellige baggrunde, nogle pædagogiske, andre mere faglige, møder de de unge og skal samarbejde om at skabe de bedste betingelser for et forløb. Og ALERT blev inviteret til at spejle den virkelighed og de udfordringer, de har.

Forud for dagen havde vi besøgt en af produktionsskolerne, overværet en elev-lærer-månedssamtale, interviewet forskellige pædagogiske konsulenter, lærere, elever, forstandere og en sekretær fra Produktionsskoleforeningen. På baggrund af disse samtaler genereredes to manuskripter, som blev godkendt af repræsentanter fra produktionsskolerne.

Udover at spille og arbejde med spillene skabte ALERT en proces, der søgte at skabe nye netværksforbindelser skolerne imellem og give de enkelte skoler mulighed for at sætte udvikling på dagsordenen.

Spillenes dilemmaer var genkendelige, typerne supergodt ramt og førte til en god snak blandt kollegaerne. Senere har vi brugt spillene som reference, når vi har talt om de udfordringer, vi har.
Udtalt af flere forstandere, Diverse produktionsskoler

Uddrag fra manuskript 1

Produktionsskolelæreren Janne går rundt og taler med eleverne enkeltvis dels Sofi, den diagnoseramte på sløvende medicin, dels den ekstremt udadvendte Jeanna, der vil være med i et realityshow og Jamal, den mere indadvendte, der har spillet computerspil hele natten og ryger for meget pot.

Mobilen ringer og Janne får en kollega i røret, der har brug for lidt sparring på den skoletur, de skal på to uger efter: Skal vi have købt ind til morgenmad, inden vi tager derned? Eller skal eleverne selv stå for alt vedrørende morgenmaden eller?? De aftaler at tage det op på teammødet senere…

Uddrag fra manuskript 1

Læreren Kaj, der er af den gamle skole, fortæller til mødet at det administrative stjæler for meget tid fra hans værksted! I gamle dage, hvor fokus var alene på produktionen, lærte de unge mere om virkelighedens verden. I dag skal man jo “lytte”, “snakke” og “udtrykke sig” og der går føleklub i den… Han har hørt om en skole hvor de oprettede en sosu linie og fik 8 piger på. Men det var svært at finde ældre at tage sig af, så det blev i stedet et samtaleværksted for de 8 piger og deres problemer fyldte alt… De lærte ikke, hvordan man er sosuer! Pigerne blev for navlebeskuende og linien blev lukket
Kaj har en fordom; har måske lidt svært ved at se, hvordan kollegaernes Krealinie producerer noget reelt.