Få det bedste ud af relationerne!

I samarbejder, ved lederskab og i servicebranchen kræves det ofte, at man må forholde sig til vidt forskellige typer af mennesker, der kan udfordre os ved at anskue verden på en helt anden måde, end vi måske selv gør.

Inspireret af bl.a. Korn/Ferrys beskrivelser af menneskelig agilitet og karaktertyper vil en skuespiller og en konsulent fra teater ALERT gennem indføring i begrebet, øvelser og cases skabe øget bevidsthed om og træne denne færdighed/kapacitet.

Vi tuner ind på færdigheden gennem en række relationsbårne opvarmningsøvelser, som har til formål at skabe øget nærvær og åbenhed i deltagerne. Vi viser, hvad der kræves, når skuespillere skal sætte sig ind i at spille hele karakterspektret, fra f.eks. offer til bøddel og vi træner relation og indre/ydre kontakt og udvikler gennem disse greb agilitetskapaciteten.

Vi fortsætter med deltagernes egne karakterudfordrende cases og arbejder med situationer, hvor det var en udfordring at få agiliteten i spil. Historierne kan være oplevet på egen krop, være noget, man har været vidne til eller være en relevant opdigtet situation.

Deltagerne får i udvalgte cases mulighed for at træne overfor skuespilleren og kan i processen trække på de andre kursister, der tildeles en aktiv rolle. Hvert spil afsluttes med en opsummering, hvor der trækkes læring ud i forhold til temaet.

Undervejs gennem dagen benytter medarbejderne egne smartphones til bl.a. at kortlægge holdninger, selvrefleksion og svare på spørgsmål, der knytter sig til temaet.

Vil du vide mere om workshoppen?

Skriv til os på adam@alert.nu, ring 3146 3186 eller benyt linket nedenfor til formularen.

Korn/Ferry about human agility

”People who achieve a high score for People Agility are constructive towards others and are open to people who have different backgrounds and opinions. They always seek to properly understand what others mean and take the opinions of others seriously. It is therefore easier for them to establish contact with others and they learn more from the input of others. Moreover, they can more easily adjust to people from different cultures, for example, and other people share more with them. ”