alert_adamaction

ALERT – Adam Løwerts Erhvervs Teater

Adam Løwerts Erhvervs Teater kom til verden efter at jeg havde arbejdet i krydsfeltet mellem kunst og erhverv i mere end 10 år. Jeg holder utroligt meget af forumteaterarbejdet og ser, hvor værdifuldt det kan være for virksomheder og organisationer at blive spejlet. Især er det af stor betydning for mig at arbejde med de indre individuelle processor, der er en organisations molekyler.

ALERT på engelsk betyder at være på vagt , at være opmærksom. For opmærksomhed er den største gave, vi mennesker kan give hinanden. Især i en tid, hvor alt skriger efter vores opmærksomhed og hvor selviscenesættelsen har kronede dage, kan det være svært at mærke, hvad der foregår indeni. Forventningerne udefra fylder det hele. Så den opmærksomhed, vi arbejder med hos ALERT, er altså ikke kun opmærksomheden på den ydre verden. Det er også den opmærksomhed, der vender sig indad og mærker det indre liv. Vi arbejder på forskellig vis med begge dele. Dels det relationelle, men også den indre oplevelse og proces.

Adam Løwerts Erhvervs Teater har:

  • Ekspertice i menneskelig adfærd
  • Fokus på at proces skal føre til erkendelse og handling
  • Helhedsforståelse – fra indre sansning til fugleperspektiv
  • 10 års erfaring i krydsfeltet mellem erhverv og kunst

ALERT ind til benet

At forbedre og øge bevidstheden om det gode arbejdsliv og give folk oplevelser, der åbner deres verden og gør dem bedre i samspillet med at andre og bedre til at gøre det, de er gode til.
Intet menneske er en ø. Vi er alle en del af denne verden, vi er alle forbundne og alle medskabere af den verden, vi lever i. At sige det er “de andres skyld” er ikke at tage ansvar.
Vi lover, at det bliver lærerigt, men også underholdende at benytte os!

vore skuespillere

De skuespillere, der er tilknyttet ALERT, har alle mange års erfaring med denne genre.

Læs mere her

Læs mere her

ALERTs forumteater skaber nærværende læringsprocesser

og spejler de udfordringer, der er tilstede, folder perspektiverne ud og lader deltagerne finde nye veje videre.
Læs mere her

hvad siger kunderne?

I forbindelse med en teambuildingdag valgte jeg at komme på “skuespillerholdet” og jeg er dybt imponeret over, at Adam formåede at få så meget ud af os – selv dem som man på forhånd overhovedet ikke havde regnet med ville hoppe ud i det, tøede langsomt op, og pludselig var alle bare “tændt”, og det kunne ikke gå hurtigt nok med at blive klædt ud m.m.
Kursist

vores metode

Vi stræber aldrig efter at “quick fixe” os frem til en løsning, men opdager kompleksiteter og muligheder på givne problemstillinger.