Projekbeskrivelse

De Frie Skolers Lærerforening ønskede at benytte teatret til at afdække medlemmernes ønsker til foreningens prioriteringer samt at spejle de udfordringer, der ligger for medlemmerne, både som fagligt og ikke-fagligt engagerede medlemmer.

I tæt samarbejde med lærerforeningen udviklede ALERT her en række dilemmaer, der skulle bruges til at illustrere temaer, man ønskede medlemmerne at tage stilling til på repræsentantskabsmødet. Publikum fik mulighed for at drøfte, hvad der var på spil og gennem brug af en digital overbygning fandt man hurtigt svar på, hvilke holdninger der var af betydning. Med mere end 350 deltagere i salen fik alle have lov til at blive hørt og medlemmernes udsagn kunne således støtte hovedbestyrelsen i at træffe de rigtige prioriteringer. Den digitale løsning (via smartphone) foldede den demokratiske proces ud, da alle kan stemme og give deres besyv med.

Processen gav også anledning til at danne et “monopol” (á la Mads og Monopolet) af forskellige deltagere fra salen. De blev placeret på scenen og reflekterede indbyrdes over nogle af de dilemmaer, der blev spillet og blev udfordret af deltagerne i salen.

Vi fik utroligt mange positive tilbagemeldinger, både på supergenkendelige dilemmaspil og for brugen af den digitale løsning.

Det var et rigtig godt arrangement!
Jeg synes tit, det er svært at vurdere, når jeg er så involveret, men de mange positive tilbagemeldinger har været entydigt positive – ja nærmest begejstrede 😉
Jeg vil også gerne anerkende Adams meget fokuserede og engagerede tilgang.
Jeg oplevede det både professionelt og nærværende, så tak for det!
Sekreteriatschef Henrik Wisbech, FSL

Kunden anbefaler ALERT

UFFE ROSTRUP, Formand for FSL

Til vores repræsentantskabsmøde i Frie Skolers Lærerforening, der ønskede vi, at drøftelserne om foreningens beretning skulle foregå på en anden måde en tidligere. Derfor hyrede vi teatret til med små skuespil at lede os igennem en formiddag med fire dilemmaspil omhandlende i særdeleshed lærernes arbejdstid og tillidsmandens rolle.

Det krævede stor forberedelse og en del samarbejde at få spillene på plads, men det var alle anstrengelserne værd. Spillene sad lige i skabet. Skuespillerne fik efterfølgende stor ros for deres indlevelse, og jeg hørte flere sige, at det virkede som om, at de var lærere, og at situationerne var yderst realistiske.

At spillene blev fulgt af forskellige inddragende diskussionsformer gjorde det hele virkeligt spændende og levende, og formiddagens tre timer fløj afsted.

Det var en virkelig god oplevelse, som jeg kun kan anbefale andre at benytte sig af.

Uddrag fra stykket: Den nye kollega

ANITA:
Er der også tillæg for at lave pædagogisk udvikling på skolen…?

PER:
Nej…

ANITA:
Det er sgu da ikke særligt motiverende!

HELLE (let sarkastisk henvendt til Anita):
Måske, men så kan du jo være med i lærerforeningen og være med til at lave om på det!

Uddrag fra stykket: Hvad er egentlig en god aftale – og for hvem?

Læreren HENRIK:
Slut på undervisning, styr på forberedelsen og heller ikke nogle møder i dag – hvor fedt det bliver at komme hjem, nu hvor vejret er godt?

Kollegaen HANNE, der sidder og arbejder:
Du’ sgu heldig! Jeg er ikke færdig med at forberede mig til næste uges projekt og så har jeg et møde med nogle forældre bagefter – jeg synes godt nok, der er meget at se til…

HENRIK:
Nåå, men det kan da godt være, jeg lige skal se på noget arbejde i aften… På den forrige skole jeg arbejdede, skulle vi hele tiden føre regnskab med ALT, vi foretog os – det var godt nok i sig selv mega tidskrævende – jeg synes, det er meget federe, som vi kører det nu…

HANNE:
Jeg har slet ikke noget overblik over, hvor mange timer jeg reelt arbejder – det er faktisk ret skræmmende…