På scenen ses skuespillerne Ole Hinsch, Petrine Agger og Henrik Sloth, der spiller et kollegialt dilemma fra et undervisningsmiljø. (Foto: Karoline Lieberkind)

Perspektivér dilemmaerne og afprøv løsninger i fælleskab.

Forumteater er en dynamisk form for virksomhedsudvikling. Hvad enten det drejer sig om manuskriptbaserede spil eller spil, der bliver iscenesat på stedet på baggrund af publikums fortællinger, vil det engagere deltagerne. I et samarbejde med 3 skuespillere legemliggøres de udfordringer, publikum lever med til hverdag og derfor bliver det yderst relevant.

Processen handler om at få kortlagt alle interessenter i et givent dilemma og på baggrund af den viden, byder publikum ind med løsningsforslag, som skuepillerne så afprøver.

Tematisk kunne det f.eks. handle om forandringer, mobning og samarbejdsproblemer, arbejdsmiljø og stress, kulturforskelle og integration, alle temaer, hvor det relationelle er i spil.

Fakta om forumteater

Forumteatrets oprindelse

I Brasilien i 1964 sker der et statskup støttet af den brasilianske elite, kirken og middelklassen samt USA  (af frygt for kommunismen).

Teatermanden og den kulturelle aktivist Augusto Boal var for kontroversiel og blev anset som værende en trussel af det brasilianske militærregime. Han blev i 1971 kidnappet væk fra gaden, arresteret, tortureret og til sidst forvist til Argentina, hvor han opholdt sig i fem år. I løbet af de fem år blev Boals to bøger udgivet: Torquemada og hans meget roste De undertryktes teater , der dannede grundlag for forumteaterformen: en interaktiv teaterform, der er afhængig af publikums medvirken og tagen ansvar for en situation.

Formen er i dag tilpasset til brug for moderne virksomheder.

Det var en fornøjelse at sidde blandt publikum. Skuespillerne fra ALERT, med Adam Løwert i front, fik rigtig flot løftet opgaven fra, hvordan eleverne oplever vores uddannelsesinstitution til at opstille karikaturer af både lærere og elever. Kunne man i enkeltstående tilfælde spotte en rem af huden på en selv? Ja det kunne man.
Lene Pind, CELF